No posts to display

Najčitaniji članci

22 haikua – zvuk tišine

22 HAIKUA – ZVUK TIŠINE/22 HAIKU – SOUND OF SILENCE Jednokanalna DVD projekcija sa zvukom, različitih dimenzija, 10:00, loop Galerija Anex „Ono što se ne može izreći...

RELIKVIJARI II