Pravilnik o članstvu i plaćanju članarine

Odlukom Skupštine HDLU-a Istre od 7. travnja 2018. godine usvojen je sljedeći

PRAVILNIK O ČLANSTVU I PLAĆANJU ČLANARINE U HDLU-u ISTRE

 

Članak 1.

Ovaj pravilnik definira uvjete HDLU-a Istre pod kojima se određuju status redovnog aktivnog člana i redovnog neaktivnog člana Udruge, prijelaz iz jednog statusa u drugi i odluke vezane za obvezu plaćanja članarine.

REDOVNI AKTIVNI I REDOVNI NEAKTIVNI ČLANOVI UDRUGE

Članak 2.

  1. Redovnim aktivnim članom Udruge smatra se onaj član koji redovno sudjeluje u radu Skupštine, najmanje u dva posljednja saziva Skupštine.
  2. Redovnim neaktivnim članom Udruge smatra se onaj član koji neopravdano ne sudjeluje u radu Skupštine u posljednja dva saziva Skupštine.
  3. Prijelaz iz jedne kategorije u drugu obavlja se automatski putem elektroničkog sustava HDLU-a

ČLANARINA

Članak 3.

Članovi Udruge dužni su plaćati godišnju članarinu.

  1. Godišnji iznos članarine je 27 eura
  2. Rok za plaćanje članarine je 31. ožujka za tekuću godinu.
  3. U slučaju neplaćanja  dvije  godišnje  članarine,  član  prestaje  biti  članom  Udruge  i elektronički sustav ga automatski briše iz članstva.
  4. Članovi Udruge koji imaju status umirovljenika oslobođeni su plaćanja članarine.
  5. Invalidi i osobe s tjelesnim oštećenjima, kao i članovi Udruge koji zbog slabog imovinskog stanja nisu u mogućnosti plaćati godišnju članarinu, oslobođeni su plaćanja članarine uz prethodno predočenu dokumentaciju koja to potvrđuje, a koja se kao takva dostavlja Upravnom odboru na
  6. Članovi radnih tijela HDLU-a Istre oslobođeni su plaćanja članarine.
  7. Počasni članovi Udruge oslobođeni su plaćanja članarine.

Članak 4.

Članovi Udruge koji su neplaćanjem članarine izgubili pravo članstva u HDLU-u Istre ne mogu ponovo postati članovi redovnim putem, tj. na način kojim se prema Statutu HDLU- a Istre regulira primanje novih članova.

HDLU Istre iz tog razloga omogućuje takvim članovima ponovno članstvo, ali pod sljedećim uvjetima:

  1. Podnošenjem zamolbe za ponovni prijem u članstvo HDLU-a Istre (predaje se u pisanom obliku Upravnom odboru HDLU-a Istre).
  2. Uplatom na žiro-račun Udruge 108 eura

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupio je na snagu odlukom Skupštine od 7. travnja 2018., a u primjeni je do 1. siječnja 2020. g.

U Puli, 18. rujna 2018.
Predsjednik HDLU Istre
Milan Marin