Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

UVODNO

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre udruga je likovnih i multimedijskih umjetnika utemeljena 16. listopada 1987. pod nazivom Društvo likovnih umjetnika Pule.

Netom nakon osnivanja postaje strukovna likovna udruga Istre i mijenja naziv u HDLU Istre. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, u daljnjem tekstu HDLU Istre, dobrovoljna je strukovna nevladina i nestranačka udruga likovnih i multimedijskih umjetnika koji žive i djeluju na području Istarske županije, Republike Hrvatske te likovnih i multimedijskih umjetnika koji žive i djeluju izvan područja Republike Hrvatske, a njihovo djelo pripada istarskoj i hrvatskoj kulturi i umjetnosti te likovnih i multimedijskih umjetnika stranih državljana koji u Istarskoj županiji ili Republici Hrvatskoj imaju dozvolu za rad i djelovanje.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre je udruga prema Zakonu o udrugama.

UVJETI ZA UČLANJENJE

Na temelju članka 11. Statuta HDLU-a Istre, aktivnim članom HDLU-a Istre može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete:

 1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u Istarskoj županiji, u Republici Hrvatskoj
 2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (likovnu akademiju ili sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer, ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu)
 3. da trajno djeluje na području likovnog i multimedijskog stvaralaštva (iznimno, aktivnim članom HDLU-a Istre može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz Pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina)

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Na temelju članka 13. Statua HDLU-a Istre, slijedi popis prava i dužnosti aktivnog člana HDLU-a Istre.

Svaki aktivni član HDLU-a Istre ima pravo:

 • sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a Istre
 • predlagati, birati i biti izabran u tijela upravljanja HDLU-a Istre
 • biti pravodobno obaviješten o svim planiranim izložbama i događanjima u HDLU-u Istre
 • na predstavljanje svake izložbe ili projekta realiziranog u galerijama HDLU-a Istre i drugim izložbenim i galerijskim prostorima putem internetskih stranica HDLU-a Istre, kao i drugih sredstava priopćavanja i obavještavanja javnosti
 • biti kvalitetno predstavljen na internetskoj stranici HDLU-a Istre, s osobnim podacima i podacima relevantnim za autorsko umjetničko stvaralaštvo i djelovanje te kontaktima i karakterističnim djelima (do 6 djela) po vlastitom izboru
 • pomoć u slučaju ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad ili ako je ugrožen ugled člana u struci
 • ravnopravno sudjelovati na svim internim natječajima HDLU-a Istre.

Svaki aktivni član HDLU-a Istre ima dužnost:

 • redovito plaćati članarinu (najkasnije do 30. 3. za tekuću godinu), u suprotnom članstvo aktivnog člana automatski prelazi u kategoriju članstva u mirovanju
 • dostaviti podatke i materijale za predstavljanje na internetskoj stranici HDLU-a Istre u digitalnom obliku
 • redovito sudjelovati u radu Skupštine HDLU-a Istre
 • svojim djelovanjem i utjecajem ne narušavati ugled i djelovanje HDLU-a Istre, njegovih radnih tijela, članova i zaposlenika
 • vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem te utjecajem štititi interese HDLU-a Istre i njegovih članova te promicati HDLU Istre te hrvatsko likovno i multimedijsko stvaralaštvo u zemlji i inozemstvu
 • pridržavati se odredbi ovog statuta, drugih pravilnika i akata, kao i odluka radnih tijela HDLU-a Istre.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Na temelju članka 12. Statuta HDLU-a, za primanje u članstvo HDLU-a Istre kandidat je dužan podnijeti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokumentaciju o obrazovanju (preslika diplome)
 • dokumentaciju o umjetničkom djelovanju: primjere radova (fotografije 10 – 15 relevantnih radova u mapi A4 formata (originalni radovi se ne prihvaćaju)
 • uplata kotizacije u iznosu od 100,00 kuna/kontakt Tajništvo

Materijali se dostavljaju u:

 • fizičkom obliku: kandidati su dužni predati ili poslati poštom sve materijale i vizualne priloge isprintane i uredno složene u portfolio (mapa za dokumente A4 formata), prijave u drugim formatima nisu prihvatljive
 • i u digitalnom obliku: primjeri videoradova (linkovi na neki od online servisa ili na CD-u ili DVD-u) dostavljaju se dodatno na adresu e-pošte hdlu.istre@inet.hr

Napomena:

 • multimedijski umjetnici primjer rada dostavljaju isključivo u elektroničkoj formi (CD/DVD)
 • bit će razmatrane isključivo prijave koje imaju sve elemente (dokumentacija u portfoliju, zamolba i linkovi/CD/DVD po potrebi).

NAČIN PRIJAVE I ROK

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom u Tajništvo HDLU-a Istre, Zagrebačka 4, Pula.

Radno vrijeme Tajništva: ponedjeljak – petak, 9 – 15 sati.

Rok za prijavu: 31. 8. 2020.

REZULTATI NATJEČAJA

Prijave razmatra Komisija za primanje u članstvo. Komisija za prijem u članstvo razmatrat će samo potpune i u roku pristigle zamolbe. Na temelju prijedloga Komisije za primanje u članstvo, Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor HDLU-a Istre. Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka završetka natječaja na internetskoj stranici www.hdluistre.hr  Komisija za primanje u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima.

UPIS U ČLANSTVO

Potvrđeni članovi dužni su najkasnije do 12. 10. 2020. potvrditi članstvo upisom u Tajništvu HDLU-a Istre.

Za upis je potrebno:

 • dostaviti 1 fotografiju dimenzija 3×3 cm
 • uplatiti članarinu (100,00 kn, iznos polugodišnje članarine za razdoblje 6. – 12./2020.)

Osobe koje se ne upišu u članstvo u navedenom roku dužne su ponoviti postupak prijave za članstvo u narednoj godini.

POVRAT DOKUMENTACIJE

Predana dokumentacija podiže se u roku od 30 dana od objave rezultata na navedenoj adresi udruge. HDLU Istre ne odgovara za nepreuzetu dokumentaciju po isteku navedenog roka. Prijave koje nisu podnesene u skladu s Natječajem neće se razmatrati.

KONTAKT

Tajništvo/ tel: 052/214-208, mob: 098 464 741, e-pošta: hdlu.istre@inet.hr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.