Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre raspisuje

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre udruga je likovnih i multimedijskih umjetnika utemeljena 16. listopada 1987. pod nazivom Društvo likovnih umjetnika Pule. Netom nakon osnivanja postaje strukovna likovna udruga Istre i mijenja naziv u HDLU Istre.
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, u daljnjem tekstu HDLU Istre, dobrovoljna je strukovna nevladina i nestranačka udruga likovnih i multimedijskih umjetnika koji žive i djeluju na području Istarske županije, Republike Hrvatske te likovnih i multimedijskih umjetnika koji žive i djeluju izvan područja Republike Hrvatske, a njihovo djelo pripada istarskoj i hrvatskoj kulturi i umjetnosti te likovnih i multimedijskih umjetnika stranih državljana koji u Istarskoj županiji ili Republici Hrvatskoj imaju dozvolu za rad i djelovanje.
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre je udruga prema Zakonu o udrugama.

UVJETI ZA UČLANJENJE

Na temelju članka 11. Statuta HDLU-a Istre, aktivnim članom HDLU-a Istre može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete:
1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u Istarskoj županiji, u Republici Hrvatskoj
2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završeni sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer, ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu)
3. da trajno djeluje na području likovnog i multimedijskog stvaralaštva.
Iznimno, aktivnim članom HDLU-a Istre može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz Pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Na temelju članka 13. Statua HDLU-a Istre, prava i dužnosti aktivnog člana HDLU-a Istre su:

– svaki aktivni član HDLU-a Istre ima pravo:
• sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a Istre
• predlagati, birati i biti izabran u tijela upravljanja HDLU-a Istre
• biti pravodobno obaviješten o svim planiranim izložbama i događanjima u HDLU-u Istre
• na predstavljanje svake izložbe ili projekta realiziranog u galerijama HDLU-a Istre i drugim izložbenim i galerijskim prostorima putem internetskih stranica HDLU-a Istre, kao i drugih sredstava priopćavanja i obavještavanja javnosti
• biti kvalitetno predstavljen na internetskoj stranici HDLU-a Istre, s osobnim podacima i podacima relevantnim za autorsko umjetničko stvaralaštvo i djelovanje te kontaktima i karakterističnim djelima (do 6 djela) po vlastitom izboru
• pomoć u slučaju ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad ili ako je ugrožen ugled člana u struci
• ravnopravno sudjelovati na svim internim natječajima HDLU-a Istre

– svaki aktivni član HDLU-a Istre ima dužnost:
• redovito plaćati članarinu (najkasnije do 30. 3. za tekuću godinu), u suprotnom članstvo aktivnog člana automatski prelazi u kategoriju članstva u mirovanju
• dostaviti podatke i materijale za predstavljanje na internetskoj stranici HDLU-a Istre u digitalnom obliku
• redovito sudjelovati u radu Skupštine HDLU-a Istre
• svojim djelovanjem i utjecajem ne narušavati ugled i djelovanje HDLU-a Istre, njegovih radnih tijela, članova i zaposlenika
• vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem te utjecajem štititi interese HDLU-a Istre i njegovih članova te promicati HDLU Istre te hrvatsko likovno i multimedijsko stvaralaštvo u zemlji i inozemstvu
• pridržavati se odredbi ovog statuta, drugih pravilnika i akata, kao i odluka radnih tijela HDLU-a Istre.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Na temelju članka 12. Statuta HDLU-a, za primanje u članstvo HDLU-a Istre kandidat je dužan podnijeti:
• životopis
• presliku osobne iskaznice
• dokumentaciju o obrazovanju (preslika diplome)
• dokumentaciju o umjetničkom djelovanju: primjere radova (fotografije 10 – 15 relevantnih radova u mapi A4 formata (originalni radovi se ne prihvaćaju).
• uplata kotizacije u iznosu od 100,00 kuna /kontakt Tajništvo

Materijali se dostavljaju u:
• fizičkom obliku: kandidati su dužni predati ili poslati poštom sve materijale i vizualne priloge isprintane i uredno složene u portfolio (mapa za dokumente A4 formata), prijave u drugim formatima nisu prihvatljive.
• i u digitalnom obliku: primjeri videoradova (linkovi na neki od online servisa ili na CD-u ili DVD-u) dostavljaju se dodatno na adresu e-pošte hdlu.istre@inet.hr
Napomena:
• multimedijski umjetnici primjer rada dostavljaju isključivo u elektroničkoj formi (linkovi ili CD/DVD)
• bit će razmatrane isključivo prijave koje imaju sve elemente (dokumentacija u portfoliju, zamolba i linkovi/CD/DVD po potrebi).

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave se dostavljaju osobno, poštom u Tajništvo HDLU-a Istre, Istarska 30, Pula.
Radno vrijeme Tajništva: ponedjeljak – petak, 9 – 15 sati.
Rok za prijavu: 14. 6. 2019.

REZULTATI NATJEČAJA
Prijave razmatra Komisija za primanje u članstvo.
Komisija za prijem u članstvo razmatrat će samo potpune i u roku pristigle zamolbe.
Na temelju prijedloga Komisije za primanje u članstvo, Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor HDLU-a Istre.
Rezultati natječaja bit će objavljeni unutar 15 dana od isteka roka završetka natječaja na internetskoj stranici www.hdluistre.hr
Komisija za primanje u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima.
UPIS U ČLANSTVO
Potvrđeni članovi dužni su najkasnije do 31. 8. 2019. potvrditi članstvo upisom u Tajništvu HDLU-a Istre.

Za upis je potrebno:
• dostaviti 1 fotografiju dimenzija 3×3 cm
• uplatiti članarinu (100 kn, iznos članarine za razdoblje 6. – 12./2019.)

Osobe koje se ne upišu u članstvo u navedenom roku dužne su ponoviti postupak prijave za članstvo u narednoj godini.

POVRAT DOKUMENTACIJE
Predana dokumentacija podiže se u roku od 30 dana od objave rezultata na navedenoj poštanskoj adresi Društva.
HDLU Istre ne odgovara za nepreuzetu dokumentaciju po isteku navedenog roka.
Prijave koje nisu podnesene u skladu s Natječajem neće se razmatrati.

KONTAKT:
Tajništvo/tel: 052/214-208, mob: 098 464 741, e-pošta: hdlu.istre@inet.hr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.