Natječaj za kustose tematskih projekata za 2025. godinu

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre raspisuje

Natječaj za kustose tematskih projekata za 2025. godinu

Tematski projekti planiraju se održati tijekom 2025. u galeriji HDLU-a Istre.

Pravo prijave na natječaj imaju članovi HDLU-a Istre koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

    • formalno visokoškolsko obrazovanje (povjesničar umjetnosti ili iskustvo u najmanje tri kustoska projekta)

Prijava treba sadržavati:

    • opis kustoskog koncepta, inicijalni tekst projekta
    • opis specifičnih tehničkih zahtjeva za provedbu izložbe (ukoliko je primjenjivo)
    • CV i profesionalne reference predlagatelja

Dostava prijava:
Prijave se dostavljaju isključivo u elektronskom obliku na: istrehdlui2020@gmail.com

Rok za dostavu prijava:  1. 8. 2024.

Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Prijavitelji koncepta bit će obaviješteni o rezultatima žiriranja najkasnije do kraja rujna 2024.

Razmatranje i odabir kustoskog koncepta obavit će Umjetnički savjet HDLU-a Istre.

Napomene
Umjetnički savjet HDLU-a Istre zadržava pravo razgovora s predlagateljima projekata s ciljem razrade predloženog koncepta.
HDLU Istre zadržava pravo da se obustavi realizacija projekata ukoliko ne bude dovoljno sredstava za njihovu realizaciju.

HDLU Istre pridržava prava korištenja predanih materijala odabranih projekata u svrhu promidžbe izložbenog programa galerije u svim medijima, katalozima, pozivnicama, web stranici i sl.
HDLU Istre zadržava pravo poništenja natječaja u slučaju da Umjetnički savjet ne odabere niti jedan od predloženih projekata.

HDLU Istre će, ovisno o odobrenim sredstvima, podmiriti troškove: dizajna i tiska deplijana i plakata, transporta radova, tehničkog postava izložbe, putnih troškova kustosu projekta i honorara kustosu projekta.