Natječaj za samostalno izlaganje u Galeriji HDLU-a Istre u 2025. godini

HDLU IstreHrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre raspisuje

Natječaj za samostalno izlaganje u 2025. godini

u Galeriji HDLU-a Istre, Zagrebačka 4, Pula.

Samostalno izlagati mogu redovni članovi HDLU-a Istre koji nisu samostalno izlagali u galeriji HDLU-a Istre unatrag 5 godina. Pod samostalnim izlaganjem podrazumijevaju se i zajedničke izložbe do 3 autora.
Dokumentaciju o izložbi dostaviti u digitalnom obliku do 1. 8. 2024. na e-mail istrehdlui2020@gmail.com.


MATERIJAL KOJI TREBA DOSTAVITI (sve u digitalnom obliku):

1/ gotov projekt spreman za izložbu (naziv izložbe, fotografije radova, opis izožbe)

2/ portfolio autora/umjetnika

3/ profesionalni životopis autora/umjetnika

4/ popis izložbi autora/umjetnika

5/ stajalište (statement) autora/umjetnika

Prijave bez tražene dokumentacije neće biti razmatrane.

Sve pristigle prijave razmatrat će i selektirati Umjetnički savjet HDLU-a Istre, a odabir potvrditi Upravni odbor HDLU-a Istre.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima ovog natječaja do 1. rujna 2024.

Prihvaćeni projekti bit će prijavljeni za financiranje na natječaje za sredstva iz proračuna javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.

Sva ostala prava i obveze izlagača i organizatora izložbe navedena su u Pravilniku o uvjetima za samostalno izlaganje članova HDLU-a Istre.

HDLU Istre će, ovisno o odobrenim sredstvima, podmiriti troškove: dizajna i tiska deplijana i plakata, transporta radova, tehničkog postava izložbe, putnih troškova autora/umjetnika i honorara autoru/umjetniku.

U Puli, 25. 6. 2024.