Natječaj za zaprimanje prijava za izlaganje u 2025. godini u Galeriji K10

Hrvatsko keramičarsko udruženje KERAMEIKON, Kukuljevićeva 10, 42000 Varaždin,  raspisuje natječaj za zaprimanje prijava za izlaganje u 2025.godini u Galeriji K10

  • Galerijski prostor
  • Izlozi

u Kukuljevićevoj 10, Varaždin.

Prijavu u formi ZAMOLBE mogu dostaviti autori, grupe autora ili likovni kritičari/kustosi, s prijedlogom autorskih koncepcija za samostalne i skupne izložbe/projekte vezane za modernu i suvremenu keramiku.

Rok prijave: 20.6.2024.

Prijava treba sadržavati:

  1. Ime i prezime predlagatelja
  2. Datum prijave
  3. Kontakt podaci predlagatelja (adresa, tel., e-mail)
  4. Naziv izložbe / projekta
  5. Kustos izložbe / projekta
  6. Koncepcija izložbe / projekta (detaljan opis)
  7. Vizualni materijal o izložbi / projektu (fotografije, crteži, skice, nacrti i sl. (fotografije trebaju biti u JPG formatu, max. 700KB po fotografiji; vizualni materijal slati We Transferom ili Jumbo mailom)
  8. Životopis(i) autora i podaci o profesionalnom radu (jednoga autora  ili više njih ako se radi o skupnom projektu)
  9. Profesionalni životopis kustosa
  10. Potrebna tehnička oprema za izložbu / projekt (u dogovoru i prema mogućnostima galerije)
  11. Troškovnik realizacije programa u bruto iznosima

Prijave se šalju e-mailom, na adrese:

s naznakom ZA NATJEČAJ – PROGRAM 2025.“.

Prijave razmatra Umjetnički savjet KERAMEIKON-a. Prednost će se dati redovnim i počasnim članovima KERAMEIKON-a. Svi prijavljeni kandidati o rezultatima natječaja biti će obaviješteni putem e-maila. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Na odluku Umjetničkog savjeta ne može se žaliti.

Odabrane programe KERAMEIKON predlaže za sufinanciranje Gradu Varaždinu, Varaždinskoj županiji i Ministarstvu kulture i medija RH te u skladu s odobrenim sredstvima osigurava troškove organizacije izložbe (plakat, pozivnica, deplijan/katalog i ostale troškove izložbe prema dogovoru)

Sukladno Općoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), prijavom na ovaj natječaj, prijavitelj(ica) dobrovoljno stavlja na raspolaganje KERAMEIKON-u svoje podatke te daje suglasnost korištenja istih isključivo u svrhu provedbe natječaja.

Napomena: Ukoliko je autor(ica) istu izložbu prijavio(la) i za neki drugi prostor, molimo da priloži potvrdu vlasnika drugog izložbenog prostora o terminu održavanja. Potvrdu je potrebno poslati na mail adresu zeljka.bracko7@gmail.com