Naslovnica Blog

VESELI BLAGDANI I USPJEŠNA 2021. GODINA!

0

HDLU Istre želi svim članovima, sudionicima u projektima i institucijama koje nas podupiru vesele blagdane i uspješnu novu godinu!

 

Otvorenje Godišnje revijalne izložbe članova

0

Prijenos otvorenja Godišnje revijalne izložbe članova moguće je pregledati na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=s1qlorES_Fs&feature=emb_logo

GODIŠNJA REVIJALNA IZLOŽBA ČLANOVA

0

U srijedu, 23. prosinca, u jutarnjim satima, u Galeriji HDLU-a Istre, Zagrebačka 4, bit će otvorena Godišnja revijalna izložba članova HDLU-a Istre. Prijenos otvorenja moći će se pratiti uživo putem livestreama na službenoj stranici udruge na platformi Facebook.

Izložba će se moći razgledati od 23. prosinca 2020. do 31. siječnja 2021., radnim danima od 9 do 15 sati.

Izlažu: LIBERO KOKOTOVIĆ, VALTER SMOKOVIĆ, ANDREJ ZBAŠNIK, ADALGISA NARCISA ŠKOPAC, ADRIJANA ŠURAN, BARBARA CETINA, BRANKO KOLARIĆ, ĐURICA CIGANOVIĆ, HEDA GAERTNER, KARLO PALISKA, VERA KOS PALISKA, KSENIJA TOMIČIĆ, LJILJANA VLAČIĆ, MARTINA MARENČIČ, MATEA ZIMAN, MILAN MARIN, SILVANA KONJEVODA, SILVIA GOLJA, SLAĐANKO DRAGOJEVIĆ, SAŠA JANTOLEK, TEREZA VUKIĆ, VIDA ĐURAN, VALENT HRVATIN, RAJKO SVILAR, JADRANKA OSTIĆ, SLAVICA MARIN, SANJA PEREŠA MACUKA, MLADEN MILOTIĆ, SARA DLAKA, LJILJANA BARKOVIĆ, PETRA KINKELA JELUŠIĆ, BRANKA POPOV OSTOJIĆ, ZVJEZDANA MRGUŠ PROHASKA, IGOR GUSTINI, TANJA PEĆANIĆ, DAVOR KLIMAN, DENIS SARDOZ, FULVIO JURIČIĆ, GORAN ČVRLJAK, BREZA ŽIŽOVIĆ, EROS ČAKIĆ, IVA GAŠPARIĆ, ROBERTA WEISSMAN NAGY, ALEKSANDRA ROTAR i SANJA SIMEUNOVIĆ BAJEC.

Zahvaljujemo na podršci: Upravnom odjelu za kulturu Grada Pule, Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije, Turističkoj zajednici grada Pule i Ministarstvu kulture i medija RH.

 

Otvorenje izložbe “Spoznaja stanja: tijek i mijena”

0

U petak, 27. 11., u 14 sati, u galeriji HDLU-a Istre upriličeno je otvorenje izložbe u sklopu tematskog projekta HDLU-a Istre “Spoznaja stanja: tijek i mijena”.

Otvorenju su nazočili isključivo predstavnici medija.

U uvodnom govoru predsjednik HDLU-a Istre zahvalio je pokroviteljima projekta: Gradu Puli i Istarskoj županiji, a o postavu je govorio kustos projekta Eugen Borkovsky.

Prijenos otvorenja moguće je pogledati na službenoj Facebook stranici HDLU-a Istre https://www.facebook.com/Hrvatsko-dru%C5%A1tvo-likovnih-umjetnika-Istre-2087410811379903

PRIJAVE ZA PRIJEM U ČLANSTVO – OBAVIJEST

0

 

Obavještavamo javnost da HDLU Istre zaprima prijave za prijem u članstvo u tekućoj godini do 1. prosinca, a na temelju pravilnika koji glasi:

Na temelju članaka 11.,12.,13.,14.,15.,16. i 17. Statuta HDLU-a Istre od 8. 2. 2019. godine Upravni odbor HDLU-a Istre donosi dana 10. 11. 2020.

PRAVILNIK O PRIJEMU U ČLANSTVO HDLU-a ISTRE

OPĆE ODREDBE:

Članak 1.

Molbe za prijem u članstvo primaju se tijekom cijele godine. Komisija za prijem novih članova sastaje se najmanje dva puta godišnje, a najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Članak 2.

Redovnim članom HDLU-a Istre može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete: da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u Istarskoj županiji, u Republici Hrvatskoj, s diplomom umjetničke/likovne akademije, hrvatske ili inozemne, prevedene i ovjerene kod sudskog tumača kojom se dokazuje akademsko ili sveučilišno umjetničko obrazovanje i titula (sa zvanjem: akademski slikar, magistar slikarstva, doktor slikarstva, akademski kipar, magistar kiparstva, doktor kiparstva, akademski slikar-grafičar, magistar grafike, doktor grafike, magistar animiranog filma i novih medija, magistar filmske umjetnosti, magistar medijskih umjetnosti, profesor likovne kulture i likovne umjetnosti, magistar likovne kulture i likovne umjetnosti), kao i osobe koje nemaju odgovarajuće obrazovanje, ali koje ispunjavaju kriterije iz Pravilnika o primanju u članstvo i to dokažu potrebnom dokumentacijom, a čije likovno umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje doprinose hrvatskoj kulturi i umjetnosti te radu i ugledu Udruge.

Počasnim članom Udruge mogu postati sve domaće i inozemne fizičke i pravne osobe koje ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, ali materijalno potpomažu djelovanje HDLU-a Istre ili javne osobe koje svojom djelatnošću pridonose unapređivanju likovnog i multimedijalnog stvaralaštva i kulture, osobe koje svojim aktivnim radom pomažu provođenju ciljeva i djelatnosti Udruge te afirmaciji rada Udruge i njezinih članova.

Visinu iznosa materijalne potpore za fizičke i pravne osobe određuje Upravni odbor.

Prijedlozi za dodjeljivanje statusa počasnoga člana HDLU-a Istre dostavljaju se pisanim putem Upravnom odboru, koji nakon razmatranja obrazloženja odlučuje hoće li prijedlog iznijeti Skupštini na glasanje.

Članak 3.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge na prijedlog Komisije za prijem novih članova, a na osnovi uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata određenu Pravilnikom o prijemu novih članova. Upravni odbor može od Komisije za prijem novih članova zatražiti obrazloženje prijedloga za svakog od kandidata.

O primanju novih članova Upravni odbor izvješćuje ostalo članstvo na prvoj idućoj Godišnjoj skupštini HDLU-a Istre.

Članak 4.

Članom udruge postaje se uplatom članarine i upisom u popis članova koji vodi Tajništvo HDLU-a Istre.

UVJETI:

Članak 5.

Za podnošenje zahtjeva za prijem u redovno članstvo osobe iz članka 2. Pravilnika obvezne su dostaviti osnovne podatke i dokumentaciju o udovoljavanju posebnih uvjeta.

OSNOVNI PODACI:

Članak 6.

Potrebni dokumenti za prijavu:
– molba
– radna biografija
– preslika diplome, odnosno nostrifikacije o stručnoj naobrazbi
– iscrpna dokumentacija vlastitih radova ili umjetničkih projekata

POSEBNI UVJETI:

Članak 7.

Osobe sa zvanjem akademskog slikara, kipara, grafičara i druge osobe  s diplomom (hrvatskom ili nostrificiranom) jednog od priznatih studija likovnih (ili vizualnih) umjetničkih visokoškolskih ustanova:
dokumentaciju / kataloge, fotografije

Osobe sa zvanjem profesora likovne kulture i likovnog odgoja:
dokumentaciju, kataloge, fotografije

Osobe drugih profesija:
– dokumentaciju, kataloge, fotografije / o sudjelovanju na najmanje tri žirirane izložbe

Počasnim članom mogu postati osobe svih zvanja koje svojom aktivnošću doprinose radu i razvoju Udruge u cijelosti.

RAZMATRANJE UVJETA:

Članak 8.

Uvjete iz članka 6. i 7. Pravilnika razmatra Komisija za prijem novih članova sastavljena od pet članova koje imenuje Upravni odbor na četiri godine.

Članak 9.

Na osnovi uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata Komisija donosi odluku o primanju u članstvo.
Komisija može zahtijevati od kandidata da dostave na uvid i vlastite radove – pet slika ili grafičkih listova, dvije skulpture ili dva videoprojekta.

Članak 10.

Komisija donosi odluku natpolovičnom većinom o prijemu kandidata u članstvo HDLU-a Istre, a odluku potvrđuje Upravni odbor Udruge.

OSTALE ODREDBE:

Članak 11.

Osoba koja nije primljena za redovnog člana ima pravo žalbe Upravnom odboru Udruge u roku od osam dana od objavljivanja primljenih kandidata u članstvo.
Odluka Upravnog odbora je konačna i na nju kandidat nema pravo žalbe.

Članak 12.

Molbe za prijem dostavljaju se u ured HDLU-a Istre. Tajnica priprema materijale, vodi zapisnik i organizira cjelokupnu proceduru rada oko prijema kandidata za članstvo u Udruzi, a u skladu s člancima ovog Pravilnika.

Članak 13.

Danom usvajanja Pravilnika prestaju vrijediti sve dosadašnje odluke, zaključci i pravilnici o prijemu u članstvo.

predsjednik HDLU-a Istre
Milan Marin

Molimo dokumentaciju slati na istrehdlui2020@gmail.com .

Edukacija mladih u području vizualne kulture

0

U sklopu projekta HDLU-a Istre “Edukacija mladih u području vizualne kulture” snimljen je prvi videozapis edukativnog karaktera koji je moguće pregledati na službenom YouTube kanalu HDLU-a Istre na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=4AOxIbc-kSI

Iako je projekt prvotno zamišljen kao edukacija učenika srednjih škola uz stručno vođenje kroz postave u prostoru galerije, s obzirom na epidemiju bolesti COVID 19 projekt smo digitalno prilagodili i učinili dostupnim školarcima, ali i svima ostalima zainteresiranima za djelovanje Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre i za vizualnu umjetnost.
 
Zahvaljujemo na suradnji povjesničarki umjetnosti Tini Širec Džodan i Draženu Turkoviću.
 
Projekt podržava Grad Pula.

Najava otvorenja skupne izložbe “Spoznaja stanja: tijek i mijena”

0

U petak, 27. 11. 2020., u 14 sati u galeriji HDLU-a Istre, Zagrebačka 4, upriličit će se otvorenje skupne izložbe u sklopu tematskog projekta “Spoznavanje stanja: tijek i mijena”.

Zbog epidemije bolesti COVID 19, a s ciljem sprječavanja širenja zaraze, otvorenje neće biti otvoreno za javnost, ali će se moći pratiti putem livestreama na službenoj Facebook stranici HDLU-a Istre https://www.facebook.com/Hrvatsko-dru%C5%A1tvo-likovnih-umjetnika-Istre-2087410811379903 

Izlažu članovi HDLU-a Istre i članovi ostalih HDLU-ova s područja RH:

Darko Brajković Njapo, Barbara Cetina, Slađan Dragojević, Heda Gartner, Branko Kolarić, Miranda Legović, Milan Marin, Slavica Marin, Jadranka Ostić, Aleksandra Rotar, Roberta Weissman Nagy, Andrej Zbašnik, Breza Žižović, Manuela Drk, Robert Fišer, Dubravka Kanjski, Roul Marini, Ivana Ožetski, Tanja Ravlić, Darija Stipanić, Goranka Supin, Ivana Škvorčević, Mirjana Tomašević Dančević, Andrija Večenaj i Roberta Vilić.

Kustos projekta: Eugen Borkovsky, dopredsjednik HDLU-a Istre

Izložba je otvorena za posjete radnim danima od 9 do 15 sati.

Mole se posjetitelji da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa koje propisuje Nacionalni stožer i Stožer civilne zaštite Ist

HDLU ISTRE RASPISAO NATJEČAJ ZA PROJEKT “TIJEK I MIJENA”

0

 

HDLU Istre poziva članove svih HDLU-ova u Hrvatskoj na sudjelovanje u selektiranom tematskom projektu SPOZNAVANJE STANJA: TIJEK I MIJENA

UVJETI SUDJELOVANJA U PROJEKTU:

U projektu mogu sudjelovati članovi hrvatskih društava likovnih umjetnika u RH.

Autori se za projekt prijavljuju na sljedeći način:.

  • prijavu (potpuno ispunjeni formular prijavnice, fotografije i opis radova) autori šalju do 12. 11. 2020. na e-mail adresu HDLU-a Istre istre@inet.hr i na e-mail adresu kustosa projekta eugen.borkovsky@gmail.com
  • odabir pristiglih radova izvršit će kustos projekta do 19. 11. 2020., kada će autori bit obaviješteni o rezultatima izbora (kustos nije dužan obrazložiti odabir radova)
  • izabrane radove autori dostavljaju u sjedište HDLU-a Istre u Zagrebačkoj 4 do 25. 11. 2020.

Napomena:

  • autori mogu podastrijeti na selekciju do 2 (dva) rada, ukoliko nije riječ o diptihu, potliptihu ili seriji koja predstavlja cjelinu
  • fotografije radova šalju se u JPG formatu, manje rezolucije
  • fotografije je potrebno imenovati (prezime, ime, naziv rada, tehnika, dimenzije, godina produkcije)
  • radovi koji su odabrani za izlaganje dostavljaju se bez okvira, passpartua i sličnih dodataka ukoliko navedeni nisu sastavni dio koncepta rada
  • ukoliko autor šalje više radova, ispunjava zasebnu prijavnicu za svaki rad

VAŽNA NAPOMENA: Organizator nije u mogućnosti snositi troškove dostave i povratka radova.

Izložba odabranih radova na predloženu temu projekta bit će otvorena 27. 11. 2020., a zatvorena 20. 12. 2020.

Za sudjelovanje u projektu predviđena je kotizacija koja uplaćuje se nakon odabira radova za izložbu!

Upravni odbor HDLU-a Istre

Poziv za sudjelovanje u projektu HDLU-a Istre „Edukacija mladih u području vizualne kulture“

0

HDLU Istre u skladu s Godišnjim programom 2020. i projektom „Edukacija mladih u području vizualne kulture“, koji je sastavni dio spomenutog programa, poziva zainteresirane učenike i studente na stručno vođenje u sklopu izložbe Dražena Turkovića „Fake lights/Lažna svjetla“ koja je postavljena u galeriji HDLU-a Istre u Zagrebačkoj 4 23. listopada i ostaje otvorena do 22. studenog 2020. godine.

Edukacija će se održati u dva termina:  4. 11. 2020. i 11. 11. 2020., u vremenskom razdoblju od 15 do 16 sati.

Uz autora izložbe Dražena Turkovića, u edukaciji će sudjelovati i povjesničarka umjetnosti Tina Širec Džodan. Dionici edukacije bit će upoznati s radom i važnošću HDLU-a Istre, trenutnim izložbenim postavom, formalnom likovnom analizom djela, dobit će informacije o događanjima u području vizualne umjetnosti u Hrvatskoj i na svjetskoj razini, a imat će priliku i razgovarati s autorom izložbe.

Kuriozitet izložbe „Fake lights/Lažna svjetla“: Pojedini radovi u sklopu ove izložbe digitalno su  nadograđeni tehnologijom proširene stvarnosti  (Augmented reality). Korištenjem pametnih telefona i aplikacije Artvive app, posjetitelji mogu doživjeti posebno iskustvo – usmjeravanjem objektiva telefona prema slici ona – „oživi“.

Mole se zainteresirane škole da svoj dolazak prijave na e-mail hdlu.istre@inet.hr kako bi dobili sve potrebne upute vezano uz posjet galeriji.

Prijave se zaprimaju do 30. listopada.

 

Najčitaniji članci

HDLU ISTRE RASPISUJE NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre raspisuje NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA UVODNO Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre udruga je likovnih i multimedijskih umjetnika utemeljena 16. listopada...