Home Blog Page 2

Objavljen Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore umjetnicima u 2021. godini

0

U suradnji sa strukovnim udrugama Ministarstvo je razradilo model potpore koji će se realizirati u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna te ne ostvaruju pravo na potporu temeljem drugih mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom.

Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje.

Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge koje potom Ministarstvu kulture i medija dostavljaju popis članova za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore. Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će se prijaviti i ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore.

Strukovne udruge na temelju čijih se potvrda ostvaruju porezne olakšice mogu predati svoje prijave od dana objave ovog Javnog poziva do zaključno 1. ožujka 2021. godine.

Osnovni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:

  • članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije 1. lipnja 2020. godine
  • član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
  • član može obrazložiti prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
  • član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
  • član je ostvario ukupne prihode od obavljanja umjetničke djelatnosti u 2017., 2018. ili 2019. godini (moguće je odabrati godinu u kojoj je prihod bio najviši) u iznosu većem od 1.625 kn mjesečno, odnosno ukupni godišnji prihod od najmanje 19.500 kn.
  • član nije u 2020. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn

Pravo na isplatu jednokratne potpore članovi HDLU-a Istre ostvaruju ispunjavanjem navedenih kriterija, a koji se potvrđuju ispunjavanjem propisanog obrasca Zahtjeva koji su dužni dostaviti u HDLU Istre najkasnije do 20.2. 2021. do 15 sati.

Specifičan kriterij HDLU-a Istre:

Članovi koji ispunjavaju osnovne kriterije moraju ispuniti i specifičan kriterij koji propisuje HDLU Istre, a to je: dokazati da su u razdoblju između 2017. i 2020.  javno predstavili, odnosno producirali i plasirali na tržište najmanje 2 nova umjetnička rada (*npr. putem izložbi, festivala, predstavljanja u javnom prostoru, publikacija, web stranice, galerijske prodaje, dućanske ili web prodaje, kataloga, autorskog ugovora ili dokaza o prihodima i sl.).

Obrazac Zahtjeva šalje se putem e-maila na adresu: istrehdlui2020@gmail.com, a prijave moraju biti vlastoručno potpisane!

Prijave koje stignu izvan navedenog roka nažalost neće biti poslane Ministarstvu kulture i član neće imati pravo na isplatu sredstava.

Poziv Ministarstva (u kojem se nalazi i obrazac Zahtjeva koji ispunjavaju članovi) nalazi se na poveznici u nastavku:

https://in-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-dodjelu-namjenskih-sredstava-umjetnickim-strukovnim-udrugama-za-isplatu-jednokratne-potpore-umjetnicima-u-2021-godini-rok-1-3-2021/20571

Otvorena samostalna izložba Slavice Marin “Dišem čisti zrak”

0

U utorak, 2. veljače 2021., u galeriji HDLU-a Istre otvorena je samostalna izložba članice HDLU-a Istre Slavice Marin pod nazivom “Dišem čisti zrak”, prva u sklopu Godišnjeg programa HDLU-a Istre u 2021. godini.

Izložbu je otvorio predsjednik HDLU-a Istre Milan Marin. Otvorenje je zbog epidemiološke situacije bilo zatvoreno za javnost, a pristup galeriji omogućen je isključivo medijima, i to uz poštivanje propisanih mjera s ciljem suzbijanja pandemije koronavirusa.

U sklopu otvorenja izložbe “Dišem čisti zrak” autorica je održala istoimeni performans.

Na poveznicama u nastavku možete pogledati snimku otvorenja i snimku performansa.

“Ovom izložbom i performansom govorim o gorućim problemima suvremenog društva, ekologiji i konzumerizmu, potrošačkom društvu. Živimo u vremenu u kojem smo postali robovi potrošačkog društva, koje se samo guši u stvaranju neizmjerne količine smeća, i opet plaćamo kako to isto smeće riješiti, uz velike posljedice za ekologiju, čisti zrak. Prije nego što počnemo razmišljati kako se riješiti nagomilanog otpada, ekološki opasnog, počnimo što je moguće manje stvarati ga. U nekim zemljama danas se kupuju konzerve punjene čistim zrakom na planinama i prodaju u gradovima ljudima koji na kraju opet gomilaju smeće jer tu konzervu moraju negdje odložiti.”

Izložba je otvorena do 24. veljače.

Galerija HDLU-a Istre otvorena je radnim danima od 9 do 15 sati.

Performans https://www.youtube.com/watch?v=H36MD2agakA

Otvorenje https://www.youtube.com/watch?v=230jeu2zh-M

Snimak postava https://www.youtube.com/watch?v=fOlAB8Og5Ic

VESELI BLAGDANI I USPJEŠNA 2021. GODINA!

0

HDLU Istre želi svim članovima, sudionicima u projektima i institucijama koje nas podupiru vesele blagdane i uspješnu novu godinu!

 

Otvorena Godišnja revijalna izložba članova HDLU-a Istre

0

Prijenos otvorenja Godišnje revijalne izložbe članova moguće je pregledati na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=s1qlorES_Fs&feature=emb_logo

Godišnja revijalna izložba članova HDLU-a Istre – najava

0

U srijedu, 23. prosinca, u jutarnjim satima, u Galeriji HDLU-a Istre, Zagrebačka 4, bit će otvorena Godišnja revijalna izložba članova HDLU-a Istre. Prijenos otvorenja moći će se pratiti uživo putem livestreama na službenoj stranici udruge na platformi Facebook.

Izložba će se moći razgledati od 23. prosinca 2020. do 31. siječnja 2021., radnim danima od 9 do 15 sati.

Izlažu: LIBERO KOKOTOVIĆ, VALTER SMOKOVIĆ, ANDREJ ZBAŠNIK, ADALGISA NARCISA ŠKOPAC, ADRIJANA ŠURAN, BARBARA CETINA, BRANKO KOLARIĆ, ĐURICA CIGANOVIĆ, HEDA GAERTNER, KARLO PALISKA, VERA KOS PALISKA, KSENIJA TOMIČIĆ, LJILJANA VLAČIĆ, MARTINA MARENČIČ, MATEA ZIMAN, MILAN MARIN, SILVANA KONJEVODA, SILVIA GOLJA, SLAĐANKO DRAGOJEVIĆ, SAŠA JANTOLEK, TEREZA VUKIĆ, VIDA ĐURAN, VALENT HRVATIN, RAJKO SVILAR, JADRANKA OSTIĆ, SLAVICA MARIN, SANJA PEREŠA MACUKA, MLADEN MILOTIĆ, SARA DLAKA, LJILJANA BARKOVIĆ, PETRA KINKELA JELUŠIĆ, BRANKA POPOV OSTOJIĆ, ZVJEZDANA MRGUŠ PROHASKA, IGOR GUSTINI, TANJA PEĆANIĆ, DAVOR KLIMAN, DENIS SARDOZ, FULVIO JURIČIĆ, GORAN ČVRLJAK, BREZA ŽIŽOVIĆ, EROS ČAKIĆ, IVA GAŠPARIĆ, ROBERTA WEISSMAN NAGY, ALEKSANDRA ROTAR i SANJA SIMEUNOVIĆ BAJEC.

Zahvaljujemo na podršci: Upravnom odjelu za kulturu Grada Pule, Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije, Turističkoj zajednici grada Pule i Ministarstvu kulture i medija RH.

 

Otvorena izložba u sklopu tematskog projekta HDLU-a Istre “Tijek i mijena”

0

U petak, 27. 11., u 14 sati, u galeriji HDLU-a Istre upriličeno je otvorenje izložbe u sklopu tematskog projekta HDLU-a Istre “Spoznaja stanja: tijek i mijena”.

Otvorenju su nazočili isključivo predstavnici medija.

U uvodnom govoru predsjednik HDLU-a Istre zahvalio je pokroviteljima projekta: Gradu Puli i Istarskoj županiji, a o postavu je govorio kustos projekta Eugen Borkovsky.

Prijenos otvorenja moguće je pogledati na službenoj Facebook stranici HDLU-a Istre https://www.facebook.com/Hrvatsko-dru%C5%A1tvo-likovnih-umjetnika-Istre-2087410811379903

Prijave za prijem u članstvo HDLU-a Istre – OBAVIJEST

0

 

Obavještavamo javnost da HDLU Istre zaprima prijave za prijem u članstvo u tekućoj godini do 1. prosinca, a na temelju pravilnika koji glasi:

Na temelju članaka 11.,12.,13.,14.,15.,16. i 17. Statuta HDLU-a Istre od 8. 2. 2019. godine Upravni odbor HDLU-a Istre donosi dana 10. 11. 2020.

PRAVILNIK O PRIJEMU U ČLANSTVO HDLU-a ISTRE

OPĆE ODREDBE:

Članak 1.

Molbe za prijem u članstvo primaju se tijekom cijele godine. Komisija za prijem novih članova sastaje se najmanje dva puta godišnje, a najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Članak 2.

Redovnim članom HDLU-a Istre može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete: da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u Istarskoj županiji, u Republici Hrvatskoj, s diplomom umjetničke/likovne akademije, hrvatske ili inozemne, prevedene i ovjerene kod sudskog tumača kojom se dokazuje akademsko ili sveučilišno umjetničko obrazovanje i titula (sa zvanjem: akademski slikar, magistar slikarstva, doktor slikarstva, akademski kipar, magistar kiparstva, doktor kiparstva, akademski slikar-grafičar, magistar grafike, doktor grafike, magistar animiranog filma i novih medija, magistar filmske umjetnosti, magistar medijskih umjetnosti, profesor likovne kulture i likovne umjetnosti, magistar likovne kulture i likovne umjetnosti), kao i osobe koje nemaju odgovarajuće obrazovanje, ali koje ispunjavaju kriterije iz Pravilnika o primanju u članstvo i to dokažu potrebnom dokumentacijom, a čije likovno umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje doprinose hrvatskoj kulturi i umjetnosti te radu i ugledu Udruge.

Počasnim članom Udruge mogu postati sve domaće i inozemne fizičke i pravne osobe koje ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, ali materijalno potpomažu djelovanje HDLU-a Istre ili javne osobe koje svojom djelatnošću pridonose unapređivanju likovnog i multimedijalnog stvaralaštva i kulture, osobe koje svojim aktivnim radom pomažu provođenju ciljeva i djelatnosti Udruge te afirmaciji rada Udruge i njezinih članova.

Visinu iznosa materijalne potpore za fizičke i pravne osobe određuje Upravni odbor.

Prijedlozi za dodjeljivanje statusa počasnoga člana HDLU-a Istre dostavljaju se pisanim putem Upravnom odboru, koji nakon razmatranja obrazloženja odlučuje hoće li prijedlog iznijeti Skupštini na glasanje.

Članak 3.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge na prijedlog Komisije za prijem novih članova, a na osnovi uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata određenu Pravilnikom o prijemu novih članova. Upravni odbor može od Komisije za prijem novih članova zatražiti obrazloženje prijedloga za svakog od kandidata.

O primanju novih članova Upravni odbor izvješćuje ostalo članstvo na prvoj idućoj Godišnjoj skupštini HDLU-a Istre.

Članak 4.

Članom udruge postaje se uplatom članarine i upisom u popis članova koji vodi Tajništvo HDLU-a Istre.

UVJETI:

Članak 5.

Za podnošenje zahtjeva za prijem u redovno članstvo osobe iz članka 2. Pravilnika obvezne su dostaviti osnovne podatke i dokumentaciju o udovoljavanju posebnih uvjeta.

OSNOVNI PODACI:

Članak 6.

Potrebni dokumenti za prijavu:
– molba
– radna biografija
– preslika diplome, odnosno nostrifikacije o stručnoj naobrazbi
– iscrpna dokumentacija vlastitih radova ili umjetničkih projekata

POSEBNI UVJETI:

Članak 7.

Osobe sa zvanjem akademskog slikara, kipara, grafičara i druge osobe  s diplomom (hrvatskom ili nostrificiranom) jednog od priznatih studija likovnih (ili vizualnih) umjetničkih visokoškolskih ustanova:
dokumentaciju / kataloge, fotografije

Osobe sa zvanjem profesora likovne kulture i likovnog odgoja:
dokumentaciju, kataloge, fotografije

Osobe drugih profesija:
– dokumentaciju, kataloge, fotografije / o sudjelovanju na najmanje tri žirirane izložbe

Počasnim članom mogu postati osobe svih zvanja koje svojom aktivnošću doprinose radu i razvoju Udruge u cijelosti.

RAZMATRANJE UVJETA:

Članak 8.

Uvjete iz članka 6. i 7. Pravilnika razmatra Komisija za prijem novih članova sastavljena od pet članova koje imenuje Upravni odbor na četiri godine.

Članak 9.

Na osnovi uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata Komisija donosi odluku o primanju u članstvo.
Komisija može zahtijevati od kandidata da dostave na uvid i vlastite radove – pet slika ili grafičkih listova, dvije skulpture ili dva videoprojekta.

Članak 10.

Komisija donosi odluku natpolovičnom većinom o prijemu kandidata u članstvo HDLU-a Istre, a odluku potvrđuje Upravni odbor Udruge.

OSTALE ODREDBE:

Članak 11.

Osoba koja nije primljena za redovnog člana ima pravo žalbe Upravnom odboru Udruge u roku od osam dana od objavljivanja primljenih kandidata u članstvo.
Odluka Upravnog odbora je konačna i na nju kandidat nema pravo žalbe.

Članak 12.

Molbe za prijem dostavljaju se u ured HDLU-a Istre. Tajnica priprema materijale, vodi zapisnik i organizira cjelokupnu proceduru rada oko prijema kandidata za članstvo u Udruzi, a u skladu s člancima ovog Pravilnika.

Članak 13.

Danom usvajanja Pravilnika prestaju vrijediti sve dosadašnje odluke, zaključci i pravilnici o prijemu u članstvo.

predsjednik HDLU-a Istre
Milan Marin

Molimo dokumentaciju slati na istrehdlui2020@gmail.com .

Edukacija mladih u području vizualne kulture

0

U sklopu projekta HDLU-a Istre “Edukacija mladih u području vizualne kulture” snimljen je prvi videozapis edukativnog karaktera koji je moguće pregledati na službenom YouTube kanalu HDLU-a Istre na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=4AOxIbc-kSI

Iako je projekt prvotno zamišljen kao edukacija učenika srednjih škola uz stručno vođenje kroz postave u prostoru galerije, s obzirom na epidemiju bolesti COVID 19 projekt smo digitalno prilagodili i učinili dostupnim školarcima, ali i svima ostalima zainteresiranima za djelovanje Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre i za vizualnu umjetnost.
 
Zahvaljujemo na suradnji povjesničarki umjetnosti Tini Širec Džodan i Draženu Turkoviću.
 
Projekt podržava Grad Pula.

“Tijek i mijena” – najava otvorenja izložbe

0

U petak, 27. 11. 2020., u 14 sati u galeriji HDLU-a Istre, Zagrebačka 4, upriličit će se otvorenje skupne izložbe u sklopu tematskog projekta “Spoznavanje stanja: tijek i mijena”.

Zbog epidemije bolesti COVID 19, a s ciljem sprječavanja širenja zaraze, otvorenje neće biti otvoreno za javnost, ali će se moći pratiti putem livestreama na službenoj Facebook stranici HDLU-a Istre https://www.facebook.com/Hrvatsko-dru%C5%A1tvo-likovnih-umjetnika-Istre-2087410811379903 

Izlažu članovi HDLU-a Istre i članovi ostalih HDLU-ova s područja RH:

Darko Brajković Njapo, Barbara Cetina, Slađan Dragojević, Heda Gartner, Branko Kolarić, Miranda Legović, Milan Marin, Slavica Marin, Jadranka Ostić, Aleksandra Rotar, Roberta Weissman Nagy, Andrej Zbašnik, Breza Žižović, Manuela Drk, Robert Fišer, Dubravka Kanjski, Roul Marini, Ivana Ožetski, Tanja Ravlić, Darija Stipanić, Goranka Supin, Ivana Škvorčević, Mirjana Tomašević Dančević, Andrija Večenaj i Roberta Vilić.

Kustos projekta: Eugen Borkovsky, dopredsjednik HDLU-a Istre

Izložba je otvorena za posjete radnim danima od 9 do 15 sati.

Mole se posjetitelji da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa koje propisuje Nacionalni stožer i Stožer civilne zaštite Ist

Najčitaniji članci

HDLU Istre podržava projekt “Safe stay in Croatia”

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre pridružuje se projektu Ministarstva turizma i sporta "Safe stay in Croatia" i dobiva istoimenu nacionalnu oznaku sigurnosti. Vidljivo istaknuta oznaka...