O Nama

O HDLUI

HDLUI je nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga koja okuplja likovne umjetnike različitih umjetničkih izraza.

Osnovni cilj i djelatnost udruge je poticanje suvremene umjetničke prakse, promicanje i zaštita slobode umjetničkog djelovanja, organizacija izložbi, suradnja s lokalnom, nacionalnom i međunarodnom zajednicom, zaštita socijalnih prava umjetnika i sudjelovanje u kreiranju šire zakonodavne i perceptivne platforme za razvoj umjetnosti u društvu.

HDLU je tradicionalan naziv za organizacije likovnih umjetnika u Hrvatskoj. U Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Puli takva udruženja postoje već nekoliko desetaka godina. Okupljaju umjetnike koji se bave kreativnom umjetničkom praksom. Za članstvo u udrugama potrebno je dokazati određeni nivo umjetničkog dosega.

Članstvo nije uvjetovano akademskom likovnom naobrazbom iako je većina članova završila likovne akademije ili neke druge visoke škole za likovno obrazovanje.