Natječaj za samostalno izlaganje u 2024. godini

HDLU IstreHrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre raspisuje
Natječaj za samostalno izlaganje u 2024. godini
u Galeriji HDLU-a Istre, Zagrebačka 4, Pula
Način prijave: Dokumentaciju o izložbi dostaviti u digitalnom obliku do 6. 8. 2023. na e-mail: istrehdlui2020@gmail.com.

SAMOSTALNO IZLAGATI MOGU:
Redovni članovi HDLU-a Istre koji nisu samostalno izlagali u galeriji HDLU-a Istre unatrag 5 godina. Pod samostalnim
izlaganjem podrazumijevaju se i zajedničke izložbe do 3 autora.
Način prijave: Dokumentaciju o izložbi dostaviti u digitalnom obliku do 6. 8. 2023. na e-mail: istrehdlui2020@gmail.com.

MATERIJAL KOJI TREBA DOSTAVITI (sve u digitalnom obliku):

    1. gotov projekt spreman za izložbu (naziv izložbe, fotografije radova, opis izožbe,)
    2. portfolio autora/umjetnika
    3. profesionalni životopis autora/umjetnika
    4. popis izložbi autora/umjetnika
    5. stajalište (statement) autora/umjetnika

Prijave bez tražene dokumentacije neće biti razmatrane.
Sve pristigle prijave razmatrat će i selektirati Umjetnički savjet HDLU-a Istre, a odabir potvrditi Upravni odbor HDLU-a Istre.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima ovog natječaja do 1. rujna 2023.
Prihvaćeni projekti bit će prijavljeni za financiranje na natječaje za sredstva iz proračuna javnih potreba u kulturi za 2024.
godinu.
Sva ostala prava i obaveze izlagača i organizatora izložbe navedena su u Pravilniku o uvjetima za samostalno izlaganje članova HDLU-a Istre.

HDLU Istre će, ovisno o odobrenim sredstvima, podmiriti troškove: dizajna i tiska deplijana i plakata, transporta radova, tehničkog postava izložbe, putnih troškova autora/umjetnika i honorara autoru/umjetniku.