Izvješće predsjednika HDLU-a Istre za 2023. godinu

Drage kolege,
godina 2023. je na izmaku i ja kao predsjednik udruge – u svoje ime i u ime Upravnog odbora udruge –  podnosim vam izvještaj o realizaciji programa koji ste usvojili koncem prošle godine, a što se zapravo odnosi se na sve planirane aktivnosti u 2023. godini.