Promocija grafičke mape i otvaranje izložbe CRUX 2022

U utorak u 20.30 sati u Gradskoj galeriji u Kandlerovoj 8 bit će promovirana grafička mapa i otvorena izložba CRUX 2022 i After Art Projekt CRUPromocija grafičke mape i otvaranje izložbe CRUX 2022X-Y.

Mapa Crux 2022. ima nakladu od 20 primjeraka, broji ukupno tiskanih 15 listova od trinaest autora jer po dva lista potpisuju voditelj društva Eros Čakić i voditelj edukacijskog programa i kreator ovog izdanja Borut Skok.

Mapa je tiskana u izdanju od 20 primjeraka s 13 listova i 15 motiva potpisanih od autora; Fulvio Juričić: Dijalozi, Bojan Šumonja: Boška, Robert Pauletta: Picigin B-W Blues, Eros Čakić: Ivanov san, Burra, Jadranka Ostić: Tajni grad, Borut Skok: Y-22, Od Motike bakin, Tea Bičić: Karbon, Josipa Škrapić: Tri boje-plava, Gea Rajić: Ciklu, Sanja Simeunović Bajec: Ispod slojeva, Hana Letica: Perspektiva đungle, Zela Luša: Beach boys i Ivona Verbanac: Šuti mi na uho